Heden en verleden:

 

┌nýtice is een klein dorp, maar de rol in de archeologische geschiedenis is enorm. Wereldbekende associaties zijn Parmaham en mosterd uit Dijon. Welk dorp of welke stad kan erop bogen, dat er een historische periode naar genoemd is? En er moet gezegd worden dat de periode van de "┌nýtice-cultuur" niet bepaald onbelangrijk is! Het begin van de periode is gelegen in de bronstijd (ongeveer van 2000 tot 1500 voor Christus), toen de Tsjechische landen en vooral Midden-TsjechiŰ het culturele centrum van Europa waren. De invloed ervan reikte niet slechts tot de omliggende landen.

 

De inwoners van het TsjechiŰ van ┌nýtice onderhielden nauwe contacten met heel Europa. Daarvan getuigen bronzen voorwerpen, gouden sieraden en keramiek van ┌nýtice, aangetroffen in ScandinaviŰ,  Groot-BrittanniŰ, Noord-ItaliŰ en op de Balkan. Anderzijds kan in TsjechiŰ barnsteen uit het Balticum en de Noordzee gevonden worden, dolken uit ScandinaviŰ, parels uit Egypte, SyriŰ en MesopotamiŰ, zout uit Duitsland. Het is daarom geen wonder dat elke archeologische publicatie over die periode zich bezighoudt met de Cultuur van ┌nýtice, en dat bronzen vondsten een plaats gevonden hebben in het British Museum in Londen.

 

Waarom is zo┤n belangrijke historische periode naar een klein dorpje bij Praag genoemd? Daar is de arts en amateur-geoloog ╚enýk Rřzner, die in 1879 op de Holř Vrch bij ┌nýtice 56 graven uit de vroege bronstijd blootlegde en hierover meteen daarop in 1880 een artikel publiceerde in een archeologisch vaktijdschrift, verantwoordelijk voor. Naar aanleiding hiervan wordt vanaf 1892 de aanduiding ┌nýtice-cultuur gebruikt, hoewel later qua grootte belangrijkere vondsten werden gedaan, niet alleen in de nabije omgeving, maar ook elders in Midden-TsjechiŰ. De graven van de cultuur van ┌nýtice werden voor het eerst in de oertijd in rijen aangelegd, zoals dat nu op grote kerkhoven het geval is. Een bewijs van het feit, dat de cultuur van ┌nýtice zich op de grens van twee periodes bevond, is het feit dat de inwoners van ┌nýtice als laatsten in de oertijd hun doden in een gehurkte positie in doodkisten begroeven. Deze waren uit ÚÚn enkel stuk van een stam gehakt. De graven van ┌nýtice zijn bijzonder, omdat we er vaak meerdere overledenen in aantreffen, waarbij het waarschijnlijk om familiegraven gaat. Dat komt men in de oertijd niet vaak tegen.

 

De beroemde ontdekking van de begraafplaats in ┌nýtice gebeurde niet toevallig. De vondst valt in de belangrijke periode van de Tsjechische cultuur en maatschappij in het kader van het Oostenrijks-Hongaarse rijk aan het einde van de 19e eeuw, toen TsjechiŰ in cultureel en economisch opzicht het meest ontwikkelde deel van de monarchie was. De Tsjechische taal en cultuur waren in die tijd echter ondergeschikt aan de Duitse. Archeologen, meestal amateurs zoals dr. Rřzner, droegen in belangrijke mate bij aan de vergroting van de kennis van de Tsjechische geschiedenis. De ontdekkingen waren niet alleen belangrijk voor de wetenschap, maar bleken ook inspiratiebron te zijn voor kunstenaars - schrijvers, schilders, beeldhouwers, componisten en anderen. Juist over die periode aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw gaat het originele toneelstuk van de archeoloog Vßclav MatouÜek, waarin hij op grond van historisch gemotiveerde feiten belangrijke figuren beschrijft die in ┌nýtice in het gezin van dr. Rřzner verschenen en die al dan niet rechtstreeks deelnamen in de vorming van het dorp.

 

De unieke atmosfeer van ┌nýtice heeft in belangrijke mate ook de geschiedenis van de 20e eeuw en het heden beïnvloed. Daarom ontstond aan het begin van de 90-er jaren van de 20e eeuw een Vereniging voor hernieuwing van de ┌nýtice-cultuur van en in dit geval krijgt de "┌nýtice-cultuur" een diepere betekenis - namelijk de moderne cultuur in ┌nýtice. Nergens in TsjechiŰ treft u een vergelijkbare concentratie aan belangrijke gebeurtenissen, concerten, tentoonstellingen, toneeluitvoeringen aan als juist bij ons. We hebben in ┌nýtice een eigen toneelgezelschap, een koor en een filmclub. Deze activiteiten beïnvloeden in hoge mate het reilen en zeilen van het dorp. Regelmatig terugkerende volleybal-, voetbaltennis en voetbaltoernooien zijn traditie en al enkele jaren organiseren we zelfs internationale jeu de boules-toernooien. ┌nýtice is tegenwoordig misschien niet het "cultuurcentrum van Europa", maar is er wel onverbrekelijk mee verbonden. Ook daarom is het internetadres www.unetice.cz niet slechts in het Tsjechisch, maar ook in het Engels, Frans en andere talen. In ┌nýtice heeft het Internationaal Archeologisch Congres over de bronstijd plaatsgevonden, en hier heeft de president van de Zweedse jeu de boules-federatie gespeeld. Bij ons konden de inwoners van ┌nýtice en bezoekers uit Praag en omgeving een toneelvoorstelling uit Venezuela bijwonen in aanwezigheid van Zijne Excellentie de Venezolaanse ambassadeur in Praag. Ze konden een concert van een orkest uit New York beluisteren en werken bewonderen van andere kunstenaars uit Europa, Amerika en Afrika. ┌nýtice is trots op zijn rol in de geschiedenis. De tegenwoordige bewoners stellen zich echter niet tevreden met wat vroeger was, maar willen de tradities voortzetten en actief invloed uitoefenen op het gebeuren rondom hen. In het gebouw van de voorraadschuur wordt een Museum van de ┌nýtice-cultuur geopend en ook verder worden de culturele en sportieve activiteiten uitgebreid en verdiept. Als ook u de unieke sfeer van ┌nýtice wilt proeven, kom dan langs, bekijk het actuele programma op onze internetbladzijden, schrijf, neem deel aan het gebeuren bij ons, en dat passief of zelfs actief. EÚn ding is zeker - als u eenmaal een manifestatie in ┌nýtice hebt meegemaakt, zult u er graag weer terugkeren.