Pozvánka na schůzi zastupitelstva 14.3.2016      7.3.2016Program schůze v pondělí

dne 14.3. 2016 v 19:00 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu

Vladimír Vytiska – starosta obce