Pozvánka na schůzi zastupitelstva 9.11.2015      9.11.2015


Vážení občané,

přijměte prosím pozvání na schůzi obecního zastupitelstva.

 

Program schůze v pondělí

dne 9.11. 2015 v 19:00 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu

 

Vladimír Vytiska – starosta obce