Pozvánka na schůzi zastupitelstva 15.6.2015      8.6.2015


Vážení občané,

přijměte prosím pozvání na schůzi obecního zastupitelstva.

Program schůze v pondělí

dne 15.6. 2015 v 19:00 hod.

v klubovně Sokolovny

V Úněticích 8.6. 2015