Pozvánka na schůzi zastupitelstva 16.3.2015      6.3.2015
Vážení občané,


přijměte prosím pozvání na schůzi obecního zastupitelstva.


 


Program schůze v pondělí


dne 16.3. 2015 v 19:00 hod.


v zasedací místnosti obecního úřadu


 


 • Žádost obce Statenice o spolupráci v oblasti vodovodů a kanalizací

 • Postup výstavby kanalizace a vodovodu Na Parcelách

 • Rozpočet v roce 2015 – schválení návrhu

 • Financování investic v roce 2015 – seznámení s nabídkami na poskytnutí úvěru

 • Změna termínu schůze zastupitelstva 14.12.

 • Různé

   

   

   

V Úněticích 6.3. 2015