Neznámý vlastník      30.7.2014


Dokument můžete stáhnout zde. Příloha zde.

ÚRAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VECECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBREŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTE STREDNÍ CECHY,
NÁMESTÍ REPUBLIKY 3, 110 00 PRAHA 1
ODBOR HOSPODARENÍ S MAJETKEM STÁTU

23720/S/2014-HMSO

Obec Únetice
Náves 17/4
25262 Únetice


Ing. Vladimír Vytiska, starosta
VÁŠ DOPIS ZN.:
PRIJATO DNE:
NAŠE C.J.: UZSVM/S/18124/2014-HMSO

VYRIZUJE: Cihelka Tomáš
ÚTVAR:
odd. Hosp. s maj. v operativní evid.
TELEFON: +420 221 621 818
E-MAIL: Tomas.Cihelka@uzsvm.cz
DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
DATUM: 18.7.2014

Agenda nedostatecne urcite zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona c. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Vážený pane starosto,

Úrad pro zastupování státu ve vecech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust.
§§ 64 a 65 zákona c. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v príloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatecne
identifikovaný, tzv. neznámý vlastník,
týkající se katastrálních území v územní pusobnosti
Vaší obce. Data k 1.7.2014 byla poskytnuta Ceským úradem zememericským a katastrálním.

Vyzýváme Vás tímto, abyste v rámci Vašich technických možností zverejnili tento seznam na
úrední desce Vašeho úradu. ÚZSVM bude i nadále v soucinnosti s Vaším úradem provádet
šetrení k dohledání vlastníku uvedených nemovitostí.

Dekujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem


RNDr. Miroslav Šimon
reditel odboru
Hospodarení s majetkem státu

Príloha: Prehled nedostatecne identifikovaných vlastníku aktualizovaný k 1.7.2014