Volební okrsek pro volby do EP      8.4.2014


Informace

o počtu a sídlech volebních okrsků

 

V souladu s ustanovením § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji  politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 23. a 24. května 2014, o počtu a sídle volebních okrsků:

Počet okrsků :  1

 

Sídlo volebního okrsku č. 1 :  Obecní úřad, Náves 17/4. 252 62  Únětice

  

V Úněticích  dne 8.4.2014

 

 

 

                                                                                              ...........................................                                                                                                   

                                                                                                    Vladimír Vytiska

                                                                                                       starosta obce Únětice