Vítání občánků      13.10.2013


POZVÁNKA
 
Dovolujeme si Vás pozvat
 
13.10. 2013 v 15:00 do únětické SOKOLOVNY
 
na letošní slavnost
 
Vítání nových únětických dětí,
našich nových občanek a občánků
 
Slavnost se z provozních důvodů nekoná ve Špejchaře, ale v Sokolovně a její součástí bude program dětí z naší školky.
 
 
Těšíme se na shledanou
 
 
Vladimír Vytiska                     Jan Liška a Ben Anderson
Starosta                                                          zástupci starosty