Veřejná vyhláška finančního úřadu      3.5.2013


Finanční úřad pro Středočeský kraj

Žitná 12 dne

120 00 PRAHA 2

Čj.: 2097380/13/2100-14400-200796

dne 26.4.2013

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

 

 

ode dne 30.04.2013 do dne 30.05.2013

 

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj

 

ve dnech  pondělí                                                      od 8,00 do 17,00 hodin

                  úterý                                                          od 8,00 do 13,30 hodin

                  středa                                                        od 8,00 do 17,00 hodin

                  čtvrtek                                                       od 8,00 do 13,30 hodin

                  pátek                                                        od 8,00 do 13,30 hodin

 

zpřístupněn k nahlédnutí

 

hromadný předpisný seznam čj. 1786235/13/2100-14400-200796,

 

jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

 

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.

 

 

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 a na internetových stránkách Finanční správy http://cds.mfcr.cz.

 

 

L.S.                                                                             Ing. Marie Lemelová

vedoucí odboru metodiky a výkonu daní