Služby pro seniory v Roztokách, Úněticích, Velkých Přílepech      10.4.2013


 

MĚSTO ROZTOKY

Služby pro seniory v Roztokách, Úněticích, Velkých Přílepech

poskytované v budově Domu s pečovatelskou službou v Roztokách, nám. 5. května čp. 27 a v domácnostech klientů

 

Občanům města Roztok , obce Únětice a Velké Přílepy poskytujeme tyto pečovatelské služby:

 

·        Základní hygienická péče (koupání), péče o vlasy a nehty
možný odvoz seniorů do střediska osobní hygieny v DPS a zpět domů úhrada 80 Kč/hod.

·        Dovážka obědů                                                       20 Kč/úkon

·        Pomoc při zajištění, přípravě a podávání stravy   80 Kč/hod.

·        Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a mytí oken                                           100 Kč/hod.

·        Běžné nákupy a pochůzky                                    100Kč/hod.

·        Praní ložního i osobního prádla                             50 Kč/kg

·        Žehlení (mandlování) ložního a osobního prádla   50 Kč/hod.

·        Pedikúra (cena 140 Kč/hod.) je možná pouze v souběhu s poskytováním alespoň s jednou z výše uvedených základních služeb. Službu lze po předchozí domluvě seniorům či zdravotně postiženým občanům, kteří jsou hůře pohybliví, zajistit i v jejich domově.

 

Při hodinové sazbě jsou ceny účtovány v poměrné části skutečně vynaloženého času.

 

Pečovatelská služba je poskytována na základě sepsané smlouvy a za úhradu dle platného ceníku pečovatelské služby Roztoky v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pečovatelskou službu lze sjednat na Odboru sociálním a DPS MěÚ Roztoky - pí. Kalinová tel. č. 220400228, pí. Schulzová 220 400 229 nebo přímo u pečovatelek v DPS , nám. 5. května čp. 27, Roztoky , tel. č. 220 912 092, 739 219 801. Informace o poskytovaných službách najdete také webových stránkách města Roztoky: www.roztoky.cz