Nabídka služeb - úhrada za pečovatelské služby      10.4.2013


 

Město Roztoky – pečovatelská služba

Nabídka služeb - úhrada za pečovatelské služby

 

Základní služby

     1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                                           80,- Kč/hod.

·         pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

·         pomoc při oblékání a svlékání,

·         pomoc při prostorové orientaci,

·         pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

     2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu      80,- Kč/hod.

·         pomoc při úkonech osobní hygieny,

·         pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

·         pomoc při použití WC

     3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

·         dovoz a donáška jídla                                                                                                     20,- Kč/úkon

·         pomoc při přípravě jídla a pití                                                                                     80,- Kč/hod.

·         příprava a podání jídla a pití                                                                                         80,- Kč/hod.

     4. pomoc při zajištění chodu domácnosti

·         běžný úklid a údržba domácnosti, mytí oken                                                      100,- Kč/hod.

·         běžné nákupy a pochůzky                                                                                           100,- Kč/hod.

·         praní a žehlení /mandlování/ ložního prádla a osobního prádla                   50,- Kč/kg

     fakultativní služba

·         pedikúra                                                                                                                          140,- Kč/hod.

 

Při hodinové sazbě jsou ceny účtovány v poměrné části skutečně vynaloženého času.

 

V případě zájmu o poskytování některé z těchto služeb kontaktujte přímo sociální pracovnice MÚ Roztoky:

Miroslava Kalinová, vedoucí OSDPS – 220 400 228

Milena Kocourková, sociální pracovnice – 220 400 229