územní rozhodnutí o umístění stavby      19.12.2012


„Výstavba rodinných domu , komunikací a inženýrských sítí , Lokalita B , Za Humny , Obec Únetice“, na pozemcích parcelní císlo 237/1 , 237/2 , 247/13 , 275/2 , 272/7 , 11 , 10 , 16 , 255/1 , 256/1 , 450/1 , 450/2 , 145/2 st. , 145/3 st. 145/4 st. , 145/5 st. , 145/6 st. , 145/7 st. , 145/8 st. , 145/9 st. , 383 , 17/1 , 382/1 , 386/1 , 386/2 , 242 , 241/7 , 247/36 a 34/1 , vše v katastrálním území Únetice u Prahy.

 Celý text zde.