Publicita k veřejně prospěšným pracím      19.12.2012


(celá příloha se dá stáhnout zde)

 

 

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

 

V letech 2012 - 2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

V období od července do listopadu byla v obci – OBEC ÚNĚTICE - v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP za 64 000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 54 400 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 9 600 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejných prostranství, úklid veřejných budov a komunikací v obci. V rámci vytvářených VPP  je snahou ÚP umisťovat uchazeče o zaměstnání, kteří mají problémy s umístěním na trhu práce, a tímto způsobem dochází k  aktivnímu zapojení v rámci regionálního trhu práce, v obci, i když pouze na dobu určitou.  Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání, kteří spadají do následujících kategorií: doba evidence delší 5 měsíců, starší na 55 let, do 24 let věku, osob se zdravotním postižením, atd.