FW: Informace k vydávání OP při volbách do zastupitelstva kraje      8.10.2012


Městský úřad Černošice

Útvar interního auditu

pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

 

Všem obecním úřadům ve správním

obvodu obce s rozšířenou působností

 

 

Vyřizuje: Ing. Anna Hrabáková

tel: 221 982 366

fax: 221 982 367

e-mail: anna.hrabakova@mestocernosice.cz

naše č.j. MUCE - 41206/2012/UIA

 

Praha dne 4. 10. 2012

 

Vážená paní starostko,

vážený pane starosto,

 

v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva Středočeského kraje ve dnech 12. 10. 2012 13. 10. 2012 podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude zajištěno vydávání občanských průkazů pro potřeby občanů, kteří hodlají využít svého volebního práva. Občanské průkazy v den voleb vydává Správní odbor Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2, 1. patro, následně:

 

12. 10. 2012 (pátek)                         14:00 22:00 hodin

13. 10. 2012 (sobota)                           8:00 13:30 hodin.

 

O možnosti výše uvedené skutečnosti, prosím, informujte okrskovou volební komise

ve Vašem volebním obvodu a své občany.

 

S pozdravem

 

Ing. Anna Hrabáková

interní auditor