Přemyslovské listy 03/05 Únětická kultura znovu objevená      13.4.2005


Pro nadpis tohoto článku jsem si vypůjčil název jedné z kapitol knihy, která v Úněticích nedávno vyšla. Kniha je o historii obce od nejstarších dob až po současnost a jejím hlavním motivem je zdůraznit význam kultury ať již té prehistorické, z doby bronzové, nebo té současné, kterou naše obec žije....

Celý článek zde (.pdf 1,2 MB).