Odraz 4/05 Klíče od klavíru v Úněticích - Stanislav Boloňský      13.4.2005


Divadelní spolek únětických nadšenců uvedl další hru (se zpěvy) archeologa V. Matouška s názvem Klíče od klavíru. Název sám o sobě nám mnoho nenapoví o vlastním příběhu. Tím je věčný a věčně složitý vztah mužské a ženské části lidstva,

problém rozdílnosti mužského a ženského vidění světa. Divák (či divačka) řadu let žijící ve svazku manželském ocení vtipně napsané dialogy, o nichž má pocit, že mu jsou vlastně (odněkud) důvěrně známy ... V některých momentech se hra dotýká i citlivých míst skryté, ale nepřekonatelné hranice mezi způsobem ženského a mužského uvažování, a tedy neschopnosti obou pohlaví myslet "na jedné vlně". Autor hry to však nečiní ve stylu existenciálních dramat, ale s jakousi laskavou skepsí a ironií, která "štípne", ale nezraňuje. Tím, že je hra ještě doplněna pěknými písněmi (s tradičně velmi kvalitními texty), je úspěch tohoto komorního kusu (se čtyřmi herci na scéně) dovršen. Zajeďte se podívat do Únětic, nebudete litovat!

Stanislav Boloňský