Czech POINT

Na Czech POINTu můžete získávat údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. Czech POINT na obecním úřadě nabízí náseldující služby:

Cena je 50,- Kč za trestní rejstřík, výpis z KN je od 100,- Kč výš podle počtu stránek.