Okolí Únětic

Naším nejvýznamnějším sousedem je bezpochyby hlavní město Praha. Jeho blízkost ovlivňuje zásadně život v obci. Řada našich občanů jezdí do školy i za prací do Prahy, ale na druhou stranu Pražané jezdí, nebo chodí často i k nám. Vedle našich kulturních aktivit je přivádí i další zajímavá místa našeho mikroregionu.

Zahájíme–li malou procházku okolím obce u rybníka pod Holým vrchem projdeme malebným Tichým údolím po proudu potoka až do Roztok. Zde poblíž soutoku s Vltavou je zámek, sídlo Středočeského muzea, kde je v průběhu roku vždy k vidění celá řada zajímavých výstav a velmi zajímavá a netradiční archeologická exposice. Po proudu Vltavy se dostaneme ke Klecanskému jezu, který je technickou památkou. Přes řeku uvidíme panorama lomu se zajímavými geologickými útvary. Moc pěkný je výlet na kolech dál podél Vltavy, přes Dol a Máslovice s Muzeem másla až do Nelahozevse a Veltrus. My však půjdeme po turistické značce na Levý Hradec, jehož genius loci je tvořen jednak mimořánou přírodní scenerií vysoko nad řekou a jednak významnou historií tohoto sídla prvních českých králů. Přes Žalov se vrátíme zpět do Únětic po cestě s krásnou vyhlídkou na Prahu, ale na druhé straně i na Říp a Ještěd. Tato trasa je základem budoucí Turistické stezky Dr. Rýznera.

Proti proudu Únětického potoka se přes Černý vůl, Statenice a les Juliana dostaneme do Tuchoměřic a na hrad Okoř. Obecně lze říci, že okolí Únětic nabízí několik různých tras pro polodenní výlety a má dobré dopravní spojení na Prahu autobusy příměstské dopravy, nebo vlakem. V sezoně může být příjemným cílem výletu některá z nabídky společenských či kulturních akcí pořádaných v Roztokách, Úněticích či na Okoři.

Další zajimavosti v okoli:

Holubice - pozdně románská rotunda Narození Panny Marie
Horoměřice - menhir nejasného, snad keltského původu (cca. 300 před n.l.)
Památník Lidice - galerie, expozice
Přední Kopanina - kostel svaté Máří Magdalény – původně románská rotunda z první poloviny 12. století
Vinařice u Kladna - Hornický skanzen Důl Mayrau - geologie, historie uhelné těžby