Kultura

Spolek pro obnovu únětické kultury


Jestliže na počátku (v r. 1994) byla upřimná snaha několika únětických rodin scházet se a zazpívat si, po té touha a první krůčky k vytvoření Muzea únětické kultury, a pak turnaje v nohejbale, volejbale a všelijaké jiné pohyby po našem hřišti, dalo se již tušit, že cosi se tu děje…

A to když se obec naplnila návštěvníky a všemožnými novými objevy únětické kultury, nebylo divu, že na scénu přišli DivOši se svým dramatickým pojetím historie. Odtud to bylo již jen co by petanquovou koulí dohodil k přirozenému spolkovému životu obce, který by nás, vydžíme-li myslet více na druhé, mohl přežít….

Kravín


V bývalém kravíně velmi výrazně funguje občanské sdružení Kravín, které se v současnosti nemalou měrou podílí na kulturním dění v obci. Mimo Spolek pořádá místní farní obec několikrát za rok koncerty vážné hudby v kostele.

Divadlo Ochotníků DivOch


Nově zformované divadlo, složené z velké části z Velmi Smíšeného Únětického Sboru a dalších příznivců kultury v Úněticích, nastudovalo a poprvé 20.listopadu 1998 předvedlo po 101 letech znovuobnovenou premiéru hry „Staří blázni“. Při jejím zkoušení se všichni „herci“ velmi bavili a k jejich milému překvapení se nadšená nálada přesunula i do hlediště vesměs vyprodaných představení. Deseti? Patnácti? Dvaceti? Kdo ví. V každém případě věhlas DivOcha výrazně přesáhl rámec Únětic. V rolích dvou sedláků se představili dva potomci, Jan Liška a Petr Fuksa, jejichž prapra…hráli ve stejných rolích v neděli 19. prosince 1897.

Úspěch hry povzbudil divadelníky do té míry, že nastudovali původní hru Václava Matouška „Holá fakta o Holém Vrchu“, pojednávající o Čeňku Rýznerovi, amatérském archeologovi, který jako první objevil naleziště z doby bronzové na Holém Vrchu, na Řivnáči a v dalších lokalitách. Díky němu se do světové historie dostal termín „únětická kultura“. Ve hře vystupují i další historické postavy, které ve své době prošly Úněticemi, jako byl Mikoláš Aleš, Eliška Krásnohorská, Alois Jirásek nebo Zdeňka Braunerová. Písničky (hudba Michal Vích a Vladimír Vytiska) a ze hry vyšly i na CD, které si můžete koupit a diváci aplaudovali Holým faktům nejenom v Úněticích, ale i v Malostranské Besedě, ve Slavonicích nebo v sousedních Roztokách.

DivOch nastudoval i jendoaktovou hru Pokrytec, která byla speciálně Václavem Matouškem napsána pro Nové Objevy Únětické Kultury – tentokrát Doba na hlavě.

V současné době se připravuje premiéra nové hry Humoreska, volně navazující na Holá fakta. Sledujte pozorně aktuální kulturní program a nenechte si ujít představení, které by poprvé mělo spatřit světlo únětické sokolovny již na podzim!

Velmi Smíšený Únětický Sbor


Velmi Smíšený Únětický Sbor má za sebou již několik tradičních i méně tradičních vystoupení. Mezi nejzajímavější a nejúspěšnější rozhodně patří představení Rybovy Mše Vánoční Hej Mistře nastudované spolu s C&K Vocalem a konané každoročně v předvánoční čas. Živý Ježíšek a výpravné kostýmy i scéna vždy navodili tu správnou vánoční atmosféru. A profesionální výkony zpěváků i orchestru zamaskovaly i občasné chyby amatérského sboru, pokud se vůbec nějakých dopustil!