Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra

Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost,
náboženská víra

Obyvatelstvo celkem

v tom

abs.

%

muži

ženy

Obyvatelstvo celkem

706

100,0

359

347

z toho:

 

 

 

 

s trvalým pobytem

670

94,9

340

330

s dlouhodobým pobytem

34

4,8

18

16

narození v obci obvyklého bydliště

182

25,8

111

71

bydlící před rokem ve stejné obci

506

71,7

257

249

Obyvatelstvo podle způsobu bydlení:

 

 

 

 

osoby v bytech

699

99,0

356

343

osoby v zařízeních

-

-

-

-

osoby mimo byty a zařízení

7

1,0

3

4

Obyvatelstvo podle státního občanství:

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

Česká republika

652

92,4

331

321

Slovenská republika

5

0,7

2

3

ostatní země EU

11

1,6

7

4

bez státního občanství

-

-

-

-

nezjištěno

4

0,6

2

2

Obyvatelstvo podle národnosti:

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

česká

518

73,4

262

256

moravská

1

0,1

1

-

slezská

-

-

-

-

slovenská

7

1,0

-

7

maďarská

-

-

-

-

německá

-

-

-

-

polská

1

0,1

1

-

romská

-

-

-

-

ruská

3

0,4

2

1

ukrajinská

4

0,6

2

2

vietnamská

-

-

-

-

neuvedeno

143

20,3

74

69

Obyvatelstvo podle náboženské víry:

 

 

 

 

věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti

79

11,2

40

39

věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti

82

11,6

39

43

z toho:

 

 

 

 

Církev adventistů sedmého dne

1

0,1

-

1

Církev československá husitská

2

0,3

1

1

Církev římskokatolická

51

7,2

25

26

Českobratrská církev evangelická

2

0,3

-

2

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

2

0,3

1

1

Pravoslavná církev v českých zemích

1

0,1

-

1

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

-

-

-

-

Starokatolická církev v ČR

-

-

-

-

bez náboženské víry

287

40,7

145

142

neuvedeno

258

36,5

135

123