Únětice.cz Upozornění: tyto informace také rozesíláme emailem.
Pokud chcete dostávat emaily s těmito informacemi, pošlete, prosím, email na info@unetice.cz

                      Novinky:

 
Datum    Popis
4.4.2017    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 10.4.2017
1.3.2017    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 6.3.2017
29.12.2016    Pozvánka na schůzi Zastupitelstva 9.1.2017
2.12.2016    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 12.12.2016
27.10.2016    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 7.11.2016
21.9.2016    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 3.10.2016
25.8.2016    Inzerát - Nabídka zaměstnání pracovníka správy daní
13.6.2016    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 20.6.2016
29.5.2016    Veřejná vyhláška o úpravě provozu v rámci opravy únětického mostu
1.5.2016    Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2016
29.4.2016    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 9.5.2016
24.4.2016    Leták - cestování s dětmi do zahraničí
24.4.2016    Výběrové řízení Velké Přílepy - referent/ka
23.3.2016    Aktualizovaný Seznam neznámých vlastníků
16.3.2016    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 4.4.2016
7.3.2016    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 14.3.2016
1.2.2016    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 8.2.2016
18.1.2016    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 28.1.2016
4.12.2015    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 14.12.2015
9.11.2015    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 9.11.2015
29.9.2015    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 5.10.2015
7.9.2015    Výběrové řízení na volné pracovní místo právník - město Černošice
2.9.2015    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 7. 9. 2015
30.8.2015    Stretegický plán obce Únětice
25.6.2015    Omezení úřednich hodin Úřadu práce v Roztokách
8.6.2015    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 15.6.2015
1.6.2015    Očkování psů a koček
25.5.2015    Omezení dopravy v obci
19.5.2015    Zpráva od letiště: Pravidelná údržba dráhového systému
12.5.2015    Odečet elektroměrů
6.5.2015    Upozornění na přerušení dodávky el. energie
4.5.2015    Hromadný předpis daně
4.5.2015    Úprava povrchu v Rýznerově ulici
4.5.2015    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 11.5.2015
8.4.2015    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 8.4.2015
8.4.2015    Ztracené brýle
3.4.2015    Informace k programu nová zelená úsporám 2015
6.3.2015    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 16.3.2015
2.3.2015    Upozornění na přerušení dodávky el. energie
2.2.2015    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 9.2.2015
5.1.2015    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 12.1.2015
23.12.2014    Výzva k podání nabídky
25.11.2014    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 4.12.2014
12.11.2014    Výběrové řízení na pozici v administrativě obecního úřadu v Úněticích
8.11.2014    Humanitární sbírka
27.10.2014    Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva 5.11.2014
22.10.2014    Nedostatecne urcite zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
23.9.2014    Pronájem Sokolovny
1.9.2014    Kotlíková dotace
1.9.2014    Recyklace starých počitačů
21.8.2014    Upozornění pro spodní část ul. Tiché údolí
30.7.2014    Neznámý vlastník
2.7.2014    Průběžná zpráva č.2 o výstavbě vodovodu a kanalizace
20.6.2014    Poučení pro držitelé e-pasů
12.6.2014    Hromadné očkování psů a koček proti vzteklině
10.6.2014    Prezentace územního plánu
29.5.2014    Rekonstrukce vod. řadu
14.5.2014    Změna jízdního rádu autovusu 359 od 19.05.2014
14.5.2014    Kotlíková dotace ve Středočeském kraji 2014
10.5.2014    Odečet elektroměrů v Úněticích
2.5.2014    Pozvánka na schůzi zastupitelstva 12.5.2014
28.4.2014    Předpis daní 2014
11.4.2014    Přihlášení k vlastnictví nemovitostí
8.4.2014    Volební okrsek pro volby do EP
1.4.2014    Humanitární sbírka
31.3.2014    Přejímka Sokolovny
25.3.2014    Informace pro chovatele včel
25.3.2014    Ztracená kočička
7.3.2014    EPTA - prezentace dopracované studie dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou
4.2.2014    Cenově dostupné mikročipy
3.2.2014    Podmínky pornájmu sokolovny
29.1.2014    Obec Únětice hledá provozovatele Areálu Sokolovny v Úněticích
26.10.2013    Výsledky voleb
13.10.2013    Vítání občánků
4.10.2013    Informace o počtu a sídle volebních okrsků
5.8.2013    Rodinné centrum Únětice
26.6.2013    Nové informace o elektronické aukci
3.6.2013    Hromadné očkování psů a koček proti vzteklině
22.5.2013    Zajímavá nabídka - Průzkum kotlíkové dotace
13.5.2013    Odečty elektroměrů
3.5.2013    Veřejná vyhláška finančního úřadu
15.4.2013    Informace od Ministerstva financí k dani z nemovitostí pro tento rok
10.4.2013    Nabídka služeb - úhrada za pečovatelské služby
10.4.2013    Dubnový zpravodaj Letiště Praha pro okolní obce a městské části
10.4.2013    Služby pro seniory v Roztokách, Úněticích, Velkých Přílepech
28.3.2013    Informace o průběhu generální opravy hlavní dráhy
25.3.2013    Výzva k podání nabídky
20.2.2013    Možnost dotace za odvoz ze žump
15.1.2013    Zaplacení známek pro odvoz odpadu
14.1.2013    Výsledky voleb
19.12.2012    územní rozhodnutí o umístění stavby
19.12.2012    Publicita k veřejně prospěšným pracím
9.11.2012    Úřad pro civilní letectví: Veřejná vyhláška
5.11.2012    Informace o výměně parkovacích průkazů pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
15.10.2012    Výsledky voleb
8.10.2012    FW: Informace k vydávání OP při volbách do zastupitelstva kraje
26.9.2012    Oznámení o zahájení územního rízení a narízení verejného ústního jednání
20.9.2012    Výzva ČEZu
14.9.2012    Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitost
13.4.2012    Informace o vydání OP v 15ti letech
11.4.2012    Nový provozovatel vodovodní sítě
6.4.2012    Veřejná vyhláška – informace o vyložení hromadného předpisného seznamu na
3.1.2012    Informace od Pražské integrované dopravy
15.12.2011    Změna obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích pro psy
17.5.2011    Veřejná vyhláska Finančního úradu Praha-západ
2.5.2011    Inspirace ke zkrášlení zahrady...
2.5.2011    Oznámení o dokončení obnovy katastr. operátu
21.4.2011    Upozornění: podezřelé osoby
16.7.2009    Podklady pro ÚP - Textová část 28.03.2009
16.7.2009    Podklady pro ÚP - Územní plán 1994
16.7.2009    Podklady pro ÚP - Ortofotomapa
16.7.2009    Podklady pro ÚP - Využití ploch
16.7.2009    Podklady pro ÚP - Majetkový stav
16.7.2009    Podklady pro ÚP - Využití pozemků
17.6.2009    Upozornění na krádeže
18.3.2009    CzechPoint
17.9.2008    Možnost dotace
21.4.2008    Informace o Pražském okruhu
27.11.2007    Oznámení STP
4.6.2006    Změna UP č. 5 - dokumenty k veřejnému projednání
26.4.2006    Mětská policie v Úněticích
20.1.2006    Nové dokumenty vývěsky ze dne 20.1.2006